DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zápis 2023/2024


 

Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023 / 2024

PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

 

 

 

 

29

26

20

24

32

23

33

28

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Jana Vavřincová

                                                                                   ředitelka mateřské školy

 

Datum vyvěšení:  19. 5. 2023

 


 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE NA ROK 2023/2024 SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V MŠ, NEBO JE KE STAŽENÍ - ZDE

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V MŠ VE DNECH:

- STŘEDA 10.5.2022 - od 12:30 do 15:30 hod. 
- ČTVRTEK 11.5.2022 - od 9:00 do 11:30 hod.

- k zápisu nezapomeňte přinést: žádost, váš občanský průkaz, rodný list dítěte

 

- Žádost vyplníte, necháte si potvrdit u praktického lékaře druhou stranu 

  žádosti, která se týká očkování.

  Očkování není povinné u dětí v posledním roce před zahájením povinné  

  školní docházky.

  Prosíme, i když to není povinný údaj, o vyplnění telefonního čísla

  a e-mailu na žádosti o přijetí, abychom Vás mohli snadněji  

  kontaktovat.
 

 

 

Vyhodnocení žádostí

Žádosti budou vyhodnoceny dle přiložených kritérií.

- Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vývěsce MŠ dle registračních čísel a zveřejněn na webových stránkách mateřské školy

 Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno písemně !!!

- Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně / osobně proti podpisu,  osobní datovou schránkou, doporučeně do vlastních rukou … /

V případě podání žádostí do více mateřských škol se následně domluvíme na dalším postupu / nejlépe telefonicky /

 

UPOZORNĚNÍ:

Předškolní vzdělávání je ze zákona povinné pro všechny děti, které do 31.8. 2023 dovrší věk 5 let !!!

 

 

TELEFON NA ŘEDITELKU MŠ

605 950786

/ v případě nejasností nebo pro obdržení dalších informací

volejte /

 

 

 

 

ve Vrchlabí, dne 27.3.2023                                                 Jana Vavřincová

                                                                                       ředitelka mateřské školy

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

od školního roku 2023/ 2024

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává

MATEŘSKÁ ŠKOLA, VRCHLABÍ, JIRÁSKOVA 926

budou přednostně přijímány:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024
   dosáhnou nejméně 3.roku věku, pro které je
  
MŠ spádová / spád je celé město Vrchlabí + Strážné / podle věku od nejstarších po nejmladší /

2. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024
   dosáhnou nejméně 3.roku věku a jsou z obce, s níž
    má město Vrchlabí uzavřenou smlouvu
   
o zajištění předškolního vzdělávání - Klášterská
   Lhota, Rudník
    
/ podle věku od nejstarších po nejmladší /

 
3. Ostatní děti s trvalým pobytem ve Vrchlabí podle
    věku od nejstarších po nejmladší


4.  Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole
     vzdělává a ve školním roce 
2023/2024 i nadále bude
     vzdělávat podle věku od nejstarších po nejmladší


5. Ostatní děti podle věku od nejstarších po nejmladší


 V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3.-5.stupně se počet přijímaných dětí bude

snižovat

Počet přijatých dětí se bude také snižovat v případě přijetí dětí  mladších 3 let