DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás

 

Naše mateřská škola patří k menším mateřským školám ve Vrchlabí. Je umístěna uprostřed krásné velké zahrady, téměř v centru města a přitom mimo dopravní ruch.                                          

Má dvě třídy:

1.třída - děti ve věku od 3-4 1/2 let

             p.uč.: Aneta Kopecká, DiS.

                      Michaela Štemberová

                    


   školní asistent : Michaela Horáková

 

2.třída - děti ve věku od 4 1/2 - 6 let

              + děti s odloženou školní docházkou

              p.uč.: Jana Vavřincová, ředitelka MŠ

                       Kamila Vavřincová

asistent pedagoga: Zuzana Roubalová

 

Každá třída má svoji hernu, náleží k ní přípravná kuchyňka, WC dětí a umývárna, sklad lehátek. Herny je po obědě využito po rozložení lehátek jako ložnice. Obě třídy nabízejí dostatek hraček, pomůcek a herních koutků pro děti - kadeřnictví, kuchyňka, krámek,divadelní koutek, množství stavebnic pro stavby dětí dle předlohy i vlastní fantazie, koutky pro tvořivé činnosti dětí - stůl s mořským pískem, modelovací stůl, pískovnička se sklářským pískem...a další. Nabízíme dětem i velké množství obrázkových knih a časopisů, různé encyklopedie a zajišťujeme tak péči i v oblasti předčtenářské gramotnosti. Prodej knih zprostředkováváme i rodičům a poskytujeme jim ke čtení i odborné časopisy z oblasti školství, kde je velmi mnoho zajímavých článků.

Obě třídy mají svoji samostatnou šatnu a botníky.V šatnách i hale máme několik nástěnek           na kterých jednak informujeme rodiče o dění ve škole a připravovaných akcích, mají zde vyvěšen školní řád a různé informace o provozu MŠ, ale také zde samozřejmě máme výstavky dětských prací. Děti mají možnost podílet se na utváření prostředí MŠ.

 

Naše MŠ má sportovně turistické zaměření:   ozdravný pobyt v solné jeskyni

                                                                      základní i zdokonalovací lyžařské kurzy

                                                                      plavecký výcvik

                                                                      turistické výlety

                                                                                            kurz bruslení

v letních měsících tráví děti na školní zahradě celý den, včetně stravování a odpoledního odpočinku ve spacácích pod stromy.