DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

AKCE MŠ


AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

- pravidelně každý měsíc divadelní představení v MŠ

- pravidelně každý měsíc přednáška o přírodě - KRNAP

- pravidelně každý měsíc návštěva pejsků v MŠ s kynologickým programem

- ozdravný program - 10x návštěva solné jeskyně

- plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici

- základní a 2 zdokonalovací lyžařské kurzy

-bruslení na zimním stadionu pod vedením trenérů bruslení

- zábavná výuka hry na flétnu, dle zájmu rodičů i na varhany

- výuka anglického jazyka

-  Mikulášská besídka

- Vánoční besídka

- besídka pro rodiče k svátku maminek

- vystoupení dětí v penzionu pro seniory

- pasování na školáky

- návštěva Krkonošského muzea ve Vrchlabí

- návštěva útulku pro handicapovaná zvířátka

- exkurze v požární zbrojnici

- návšteva Městské knihovny

- návštěva první třídy ZŠ a školní družiny

- konzerty v ZUŠ

- divadelní představení v kulturním domě na Střelnici

- taneční revue studia Oliver

- maškarní karneval

- čarodějnice

- závody na bobech

- šipkovaná s hledáním pokladu

- oslava Dne dětí

- turistické poznávací výlety

- školní výlet

- opékání špekáčků