DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zápis na prázdniny 2023/2024


Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL A JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ

NA PRÁZDNINY 2023

 

 

 

 

3.7. - 7.7. 2023         10.7. - 14.7. ­­­2023      17.7. - 21.7. 2023       24.7. – 28.7. 2023

 

         64                             64                               64                             58

         53                             53                               53                             65

         60                             68                               68                             52

         62                             60                               58                             59

         52                             62                               60                             56

         63                             65                               62

         51                             66                               65

         50                             52                               66

         57                             63                               63

         55                             51                               51

         61                             67                               67

                                          50                               59

                                          57

 

 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: 31. 5. 2023

Vyvěšeno bude po dobu 15 dnů                                                           Jana Vavřincová

                                                                                                          ředitelka mateřské školy
Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

O PRÁZDNINÁCH 2023
 

Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926

 

- VE STŘEDU 24.5.2023 
- VE ČTVRTEK 25.5.2023


Vyplněnou žádost + školní matriku z kmenové MŠ + vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním znevýhodněním / podpůrným opatřením/ vhoďte do schránky na budově mateřské školy. 

 

 

          Vyhodnocení žádostí

              Žádosti budou vyhodnoceny dle kritérií:

               1. Děti přijaté v některé z vrchlabských mateřských škol

               2. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší

               3. Sourozenec přijatého dítěte má přednost před dalším 

                  dítětem

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vývěsce MŠ dle registračních čísel a zveřejněn na webových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno písemně!

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně!

Žádáme rodiče, aby zvážili nutnost umístění dítěte o prázdninách do jiné MŠ a žádosti podávali pouze v nezbytně nutných případech!!!

 

Ve Vrchlabí, dne 27.3.2023                                              Jana Vavřincová

                                                                                       ředitelka mateřské školy